IMG_20150526_133501

IMG_20150526_173906

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

            21503326337599_661_m  瑞典 伊萊克斯 Ultra One 集頂級科技於一身的夢幻吸塵器

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

21408176954298_521_m  除螨奇機到我家>>>

 

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

舊換新專線:0932-058373

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

蟑螂.蟑螂.不見了

神奇~真的像在變魔術一樣 .我把蟑螂通通變不見了.上個月買一條一點絕30g凝膠除蟑餌劑 .依照使用方法實施除蟑.神奇~頑固的小強不會再出現.這次真的回不來了.

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

   IMG_20150820_100914  IMG_20150820_100634        

靈活清潔   .   無限自由  . 0932-058373

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

   IMG_20150820_100914  IMG_20150820_100634         靈活清潔   .   無限自由  . 0932-058373

  瑞    典   .   伊萊克斯  . 0800-888-259

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

              涼.~.涼=服務專線=0932-058373

M17919414_big                                                        .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~                                                                                   讓你隨時都吹到涼風..                                                              ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

 

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

 

甘丹 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

1 23